דיירים משביחים

מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, קומה 53, רמת גן.

טלפון: 5055799- 03
פקס: 077-2012333

 office@d38.co.il